Gemeente Schoten

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

Van 10:30 tot 11:00 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het vast bureau heeft de notulen van 04.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Het vast bureau heeft akte genomen van de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

GEGEVENSDELING GROEIPAKKET: VERNIEUWD PROTOCOL

Het vast bureau heeft het vernieuwd protocol in bijlage goedgekeurd en heeft opdracht gegeven aan de betrokken diensten om het nodige te doen om de sociale Schoten Schenkt-bonnen bij de doelgroep te krijgen.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

CONTRACTEN ONTHAALOUDERS IN WERKNEMERSSTATUUT

Het vast bureau heeft goedkeuring gegeven aan de verlenging van het proefproject onthaalouders in werknemersstatuut tot 31 maart 2023.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

WAARDERINGSREGELS OCMW EN GEMEENTE

Het vast bureau heeft de aangepaste waarderingsregels voor OCMW en gemeente goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

OPENVERKLARING FUNCTIE VT CONTR. AANKOPER (B1-B3)

Het vast bureau is akkoord gegaan met de openverklaring van de contractuele functie van aankoper (B1-B2-B3) op de centrale aankoopdienst.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AGENDA SYNDICAAL OVERLEG

Het vast bureau ging akkoord met de planning en de agenda voor het eerstvolgende syndicaal overleg op 26 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021