Gemeente Schoten

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

Van 11:00 tot 11:30 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Charlotte Klima, Paul Valkeniers, schepenen.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het vast bureau heeft de notulen van 11.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

ADVIES SENIORENADVIESRAAD VACCINATIESTRATEGIE 65+

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het advies van de SAR (SeniorenAdviesRaad) d.d. 28 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

VERSLAG RAADSCOMMISSIE SAMENLEVEN

Het vast bureau heeft akte genomen van het verslag van de digitale raadscommissie samenleven d.d. 2 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

VOORKOOPRECHT

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist niet in te gaan op een voorkooprecht.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

ONTSLAG MET OPZEGPERIODE

Het vast bureau ging over tot ontslag van een deeltijds contractueel administratief medewerker.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021