Gemeente Schoten

Zitting van 4 MAART 2021

Van 11:30 tot 12:00 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

ARBEIDSREGLEMENT: AANPASSINGEN

Het vast bureau bekrachtigde de aanpassingen aan de arbeidsreglementen voor het specifiek en gelijkgesteld personeel én het bijzonder personeel en aan de bijlagen ervan.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het vast bureau heeft de notulen van 25.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

BESTELBONS 2021

Het vast bureau heeft de bestelbons binnen de grenzen van het dagelijks bestuur goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Punt bijlagen/links OC_ondertekeningslijst_vabu_20210304.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VRIJWILLIG ONTSLAG DT CONTR. THUISVERZORGSTER

Het vast bureau heeft akte genomen van het vrijwillig ontslag van een contractueel personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

OPPENSIOENSTELLING VAST BENOEMDEN

Het vast bureau ging akkoord met de pensioenaanvraag van een statutair personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VERLOF ALGEMEEN DIRECTEUR: PLANNING 2021

Het vast bureau is akkoord gegaan met de aanstelling van Stefaan Coenye als waarnemend algemeen directeur gedurende de afwezigheid wegens verlof van Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VERLOFPLANNING BURGEMEESTER 2021

Het vast bureau heeft akte genomen van de verlofperiodes (2021) van de burgemeester.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021