Gemeente Schoten

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

Van 11:00 tot 12:00 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het vast bureau heeft de notulen van 18.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

LIDGELD TAXISTOP 2021

Het vast bureau heeft beslist om voor het jaar 2021 aan de leden van MMC Schoten slechts de helft van het lidgeld door te rekenen, bedragende 9,00 euro voor gezinnen en 6,00 euro voor alleenstaanden.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VOORKOOPRECHT

Het vast bureau wenst niet in te gaan op het voorkooprecht.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

OVERDRACHT INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSBUDGETTEN

Het vast bureau heeft goedkeuring gegeven aan de lijst met investerings- en financieringsbudgetten die overgedragen worden van 2020 naar 2021.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

AANSTELLING ONTHAALOUDERS IN HET WERKNEMERSSTATUUT

Het vast bureau ging over tot de verdere aanstelling van onthaalouders in het werknemersstatuut.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VERLOFOVERDRACHT 2020-2021

Het vast bureau ging akkoord met de aangevraagde verlofoverdracht van een personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

STAKINGSAANZEGGING ACOD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een stakingsaanzegging door het ACOD.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021