Gemeente Schoten

Zitting van 4 FEBRUARI 2021

Van 10:00 tot 10:15 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het vast bureau heeft de notulen van 28.01.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

AANPASSING REGLEMENT SOCIALE SCHOTEN SCHENKT-BONS

Het vast bureau is akkoord gegaan met de aanpassing van het huishoudelijk reglement dat een verlenging regelt van de geldigheidsduur van de 'sociale Schoten schenkt-bonnen' tot 30 april 2021 en heeft opdracht gegeven dit te laten goedkeuren door de raad voor maatschappelijk welzijn op 22 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

AANKOOP LET'S EAT EN STAY SAFE-BONS

Het vast bureau is akkoord gegaan met het voorstel om opnieuw Let's eat en Staysafe-bons aan te kopen voor de vermelde doelgroepen.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

ARBEIDSRECHTBANK: VERTEGENWOORDIGING OCMW SCHOTEN

Het vast bureau is akkoord gegaan om volmacht te verlenen aanhet afdelingshoofd sociale zaken en de stafmedewerker welzijnsorganisatie KINA om het OCMW Schoten te vertegenwoordigen voor de Arbeidsrechtbank tijdens de zitting op 11 februari 2021 inzake beroep tegen een beslissing van het bijzonder comité van de sociale dienst.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

VRV-INSTALLATIE - PRINCIPIËLE GOEDKEURING

Het vast bureau is principieel akkoord gegaan met het opstarten van een aankoopprocedure voor het leveren, plaatsen en in dienst stellen van een VRV- installatie in het administratief centrum van het OCMW.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

AANVRAAG PENSIOEN HALFTIJDS STATUTAIR ZORGKUNDIGE

Het vast bureau ging over tot de pensionering van een statutair personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

AANSTELLING IN HET KADER VAN SOCIALE MARIBEL

Het vast bureau ging over tot de aanstelling van een tijdelijk administratief medewerker op de sociale dienst.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021