Gemeente Schoten

Zitting van 18 MAART 2021

Van 12:00 tot 13:00 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Tom Daelemans, wnd. algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het vast bureau heeft de notulen van 11.03.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

AFVAARDIGING EERSTELIJNSZONE NOORD ANTWERPEN

Het vast bureau zal de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeuring vragen betreffende de afvaardiging van voorgedragen personen van Lokaal Bestuur Schoten om te zetelen in de zorgraad, zijnde het bestuursorgaan en de algemene vergadering van ELZ Noord Antwerpen en dit voor cluster zorg en welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIZ

Het vast bureau heeft akte genomen van de intentieverklaring om betrokken te blijven bij het BudgetInZicht samenwerkingsverband van de regio Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

KINA: PROJECTPLAN RECHTSHULP SCHOTEN

Het vast bureau is akkoord gegaan met het addendum tot uitbreiding van het bestaande projectplan in samenwerking met welzijsnvereniging KINA PV.

Het vast bureau heeft akte genomen van de geraamde uitgaven van € 6.550,00 die kunnen gedragen worden op het erelonenbudget dat voorzien is in het meerjarenplan.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

SAMENWERKING FEESTVARKEN VZW

Het vast bureau is akkoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomst met Feestvarken vzw.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 MAART 2021

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Het vast bureau heeft akte genomen van de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2021