Gemeente Schoten

Zitting van 25 MAART 2021

Van 11:00 tot 11:30 uur.

 

Aanwezig:

Iefke Hendrickx, wnd. burgemeester.

Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Walter Brat, schepen.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het vast bureau heeft de notulen van 18.03.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

BESTELBONS

Het vast bureau heeft de bestelbons binnen de grenzen van het dagelijks bestuur goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

INTERNET IN LOI EN NOODWONINGEN

Het vast bureau heeft het bestek met nr. 2021-ER-01 en de raming voor de opdracht “Internet in LOI en noodwoningen”, opgesteld door de aankoopdiens en de lastvoorwaarden goedgekeurd

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021