Gemeente Schoten

Zitting van 29 MAART 2021

Van 22:56 tot 23:22 uur.

online

 

Aanwezig:

Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Erik Block, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Jack Vissers, korpschef.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Kurt Vermeiren, Piet Bouciqué, raadsleden.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft de notulen van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Punt bijlagen/links audioverslag
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

REGLEMENT TAXICHEQUES

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft het aangepaste reglement voor gebruik van taxicheques met ingang van 1 april 2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AFWIJKING REGLEMENT TAXICHEQUES

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist om éénmalig een afwijking goed te keuren op het reglement voor taxicheques en niet-gebruikte cheques van 2020 kosteloos om te ruilen voor cheques van 2021 en dit tot 30 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AANPASSING TARIEVEN EN OVEREENKOMSTEN KAPPER PEDICURE LOKALE DIENSTENCENTRA 'T DORP EN 'T COGELSHOF

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft de nieuwe tarieven voor de dienstverlening kapper, pedicure en manicure in de lokale dienstencentra 't Dorp en 't Cogelshof, en de vernieuwde contracten met kapster Ingrid Le Bon en pedicures Giani Smets en Dominica Van Elsacker goedgekeurd met ingang van 1 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

LEVEREN, PLAATSEN, INDIENSTSTELLEN VRV-INSTALLATIE IN AC-GEBOUW - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft het bestek en de gunningswijze voor de aanbesteding "leveren, plaatsen, in dienst stellen van VRV-installatie in AC-gebouw" goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

AFVAARDIGING EERSTELIJNSZONE NOORD ANTWERPEN

De raad voor maatschappelijk welzijn is akkoord gegaan met de afvaardiging van voorgedragen personen van Lokaal Bestuur Schoten om te zetelen in de zorgraad, zijnde het bestuursorgaan en de algemene vergadering van Eerstelijnszone Noord Antwerpen en dit voor de cluster zorg en welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 29 MAART 2021

CD&V: ZORG AAN HUIS

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft akte genomen van het door raadslid Dieter Peeters (CD&V) ingediende bijkomend punt "Zorg aan huis".

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021