Gemeente Schoten

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

Van 21:47 tot 21:51 uur.

online

 

Aanwezig:

Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jack Vissers, korpschef.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft de notulen van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Punt bijlagen/links audioverslag
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

AANPASSING REGLEMENT SOCIALE SCHOTEN SCHENKT-BONS

De raad voor maatschappelijk welzijn is akkoord gegaan met de aanpassing van het huishoudelijk reglement dat een verlenging regelt van de geldigheidsduur van de sociale Schoten schenkt-bonnen tot 30 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GROEN: VERLENGING TAXICHEQUES 2020

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het door raadslid Maya De Backer (Groen) ingediende bijkomend punt "Verlenging taxicheques 2020".

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021