Gemeente Schoten

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

Om 22:00 uur.

online

 

Verwacht:

Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen van de vorige openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

AANPASSING REGLEMENT SOCIALE SCHOTEN SCHENKT-BONS

De sociale Schoten schenkt-bonnen hebben een geldigheidsduur die verloopt op 31 maart 2021. We willen de actie verlengen tot 30 april 2021. Dit in het kader van een actie voor gezinnen die recht hebben op verhoogd groeipakket.

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanpassing van het huishoudelijk reglement dat een verlenging van de geldigheidsduur van de sociale Schoten schenkt-bonnen regelt tot 30 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GROEN: VERLENGING TAXICHEQUES 2020

Bijkomend punt ingediend door raadslid Maya De Backer (Groen) op woensdag 17 februari 2021 om 22.49 uur:

Verlenging taxicheques 2020

Ouderen en mindermobielen die vorig jaar taxicheques hebben aangekocht hebben deze niet kunnen gebruiken omwille van corona. Deze zijn nu vervallen, is het mogelijk om deze te verlengen of in te wisselen voor dit jaar, nu er toch enige vooruitzichten zijn? 

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021