Gemeente Schoten

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

Van 19:29 tot 21:47 uur.

online

 

Aanwezig:

Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Jack Vissers, korpschef.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

De gemeenteraad heeft de notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 26 januari 2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Punt bijlagen/links audioverslag
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

JAARVERSLAG 2020

De gemeenteraad heeft akte genomen van het jaarverslag 2020 Lokale Politie Schoten.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1/2020 POLITIE AKTENAME BESLUIT GOUVERNEUR

De gemeenteraad heeft akte genomen van het besluit van de gouverneur houdende goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1/2020 van de politiezone Schoten.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

POLITIEBEGROTING 2021

De gemeenteraad heeft akte genomen van het besluit van 11 januari 2021 van de gouverneur van de provincie Antwerpen houdende goedkeuring van de begroting 2021 van de politiezone Schoten.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

INSTALLATIE NIEUWE KEUKEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De gemeenteraad heeft goedkeuring verleend aan de technische beschrijving van een nieuwe keuken voor verdere aanbesteding.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

AANKOOP LAPTOPS POLITIE

De gemeenteraad heeft de aankoop van laptops voor de politie goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

BIJZONDER POLITIEREGLEMENT BEGRAAFPLAATS

De gemeenteraad heeft het Bijzonder Politiereglement op de lijkbezorging en de gemeentelijke begraafplaats goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: AUGUST JONCKERSSTRAAT - PARKEERVERBOD

De gemeenteraad heeft het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer goedgekeurd i.v.m. het invoeren van een parkeerverbod in de August Jonckersstraat aan de hoek met de Kopstraat.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: BOSSCHAERT DE BOUWELLEI - ÉÉNRICHTINGSVERKEER

De gemeenteraad heeft het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer goedgekeurd i.v.m. het invoeren van beperkt éénrichtingsverkeer in de Bosschaert de Bouwellei.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

RETRIBUTIEREGLEMENT PMD-ZAKKEN, COMPOSTVATEN EN COMPOSTBAKKEN, REGENWATERTONNEN

De gemeenteraad heeft het retributiereglement op de aflevering van PMD-zakken, compostvaten en compostbakken en regenwatertonnen goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GEMEENTELIJK REGLEMENT: VAKANTIEPREMIE

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het aangepaste reglement voor de vakantiepremie voor personen met een handicap tot en met 21 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GEMEENTELIJK REGLEMENT SOCIAAL-MEDISCHE PREMIE

De gemeenteraad heeft het reglement van de sociaal-medische premie voor personen ouder dan 21 jaar met een handicap goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GEMEENTELIJK REGLEMENT SOCIAAL-PEDAGOGISCHE PREMIE

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het aangepaste reglement voor de gemeentelijke sociaal-pedagogische premie voor personen jonger dan 21 jaar met een handicap.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

TOETREDINGSAKTE AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER: AFDELING EXPERTISE VERKEER EN TELEMATICA

De gemeente keurt de toetredingsakten tot de opdrachtencentrale van het Vlaams Gewest goed voor leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van verkeersregelaars voor installaties met verkeerslichten in Vlaanderen en voor nieuwbouw, onderhoud, aanpassingen, verplaatsingen van driekleurige lichtinstallaties op kruispunten, knipperlichten, bi-flashinstallaties en bochtafbakeningsborden opgesteld langs wegen in het Vlaams Gewest.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

VOETGANGERSBRUGGEN SAS 6 EN SAS 8 - PRODUCTIE, LEVERING EN PLAATSING - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De gemeenteraad heeft goedkeuring verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “voetgangersbruggen sas 6 en sas 8 - productie, levering en plaatsing”.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

ONDERHOUDSWERKEN OPENBARE WEGENIS: KLEINE ONDERHOUDSWERKEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de technische bepalingen en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken openbare wegenis: kleine onderhoudswerken".

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

JAARREKENING 2019 SPORTREGIO ANTWERPSE KEMPEN ILV

De gemeenteraad heeft de resultatenrekening 2019 en de balans 2019 van de Interlokale Vereniging Sportregio Antwerpse Kempen goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

VLAAMS BELANG: INBRAAK DE KAEKELAER

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) ingediende bijkomend punt "Inbraak in De Kaekelaer op maandag 1 februari jl.".

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

CD&V: OVERKOPHUIZEN

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Dieter Peeters (CD&V) ingediende bijkomend punt "Overkophuizen".

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

GROEN: VAKANTIEDAGEN PERSONEEL GEMEENTE EN OCMW

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Maya De Backer (Groen) ingediende bijkomend punt "Vakantiedagen personeel gemeente en OCMW".

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 22 FEBRUARI 2021

MONDELINGE VRAGEN

De gemeenteraad heeft akte genomen van de mondelinge vragen.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021