Gemeente Schoten

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

Van 20:00 tot 23:45 uur.

raadzaal

 

Aanwezig:

Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Anne Mieke De Potter, wnd. algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Kurt Vermeiren, Nadine Van Mol, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Vanaf punt 11 verlaat raadslid Tom Van Grieken de vergadering.

Vanaf punt 12 vervoegt raadslid Tom Van Grieken de vergadering.

Vanaf punt 26 vervoegt raadslid Peter Arnauw de vergadering.

Vanaf punt 36 vervoegt raadslid Bert Batens de vergadering.

Vanaf punt 49 verlaat raadslid Tom Van Grieken de vergadering.

Vanaf punt 54 vervoegt raadslid Tom Van Grieken de vergadering.

Vanaf punt 55 verlaat raadslid Sandra Lauryssen de vergadering.

Vanaf punt 56 vervoegt raadslid Sandra Lauryssen de vergadering.

Vanaf punt 67 verlaat raadslid Tom Van Grieken de vergadering.

Vanaf punt 73 neemt Lieselotte Decroix, de functie van wnd. algemeen directeur waar.

Vanaf punt 73 verlaat wnd. algemeen directeur Anne Mieke De Potter de vergadering.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BEËINDIGING VERHINDERING GEMEENTERAADSLID ILSE STOCKBROEKX

De gemeenteraad heeft akte genomen van de beëindiging van de periode van verhindering omwille van medische redenen van raadslid Ilse Stockbroekx.

De gemeenteraad heeft akte genomen van het feit dat raadslid Ilse Stockbroekx van rechtswege haar plaats in de raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw zal innemen.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

EEDAFLEGGING JACK VISSERS

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van Jack Vissers als korpschef in de handen van de burgemeester.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE OPENBARE VERGADERING

De gemeenteraad heeft de notulen van de vorige openbare vergadering van de gemeenteraad van 25 juni 2019 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

GOEDKEURING ZITTINGSVERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad heeft het zittingsverslag van de gemeenteraad van 25 juni 2019 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

POLITIEBEGROTING 2019

De gemeenteraad heeft akte genomen van het besluit van 17 juni 2019 van de gouverneur van de provincie Antwerpen houdende goedkeuring van de begroting 2019 van de politiezone Schoten.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

LOKALE POLITIE: MOBILITEITSCYCLUS

De gemeenteraad gaat akkoord met de melding van volgende vacatures bij de lokale politie Schoten aan de Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer (DPM):

Operationeel kader:

- één (1) betrekking inspecteur van politie ELPZ

- één (1) betrekking hoofdinspecteur van politie BGPZ verkeerspecialist.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

LOKALE POLITIE: ASPIRANTEN-MOBILITEITSCYCLUS

De gemeenteraad gaat akkoord met de melding van volgende vacatures bij de lokale politie Schoten aan de Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer (DPM):

Operationeel kader:

- één (1) betrekking inspecteur van politie ELPZ.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

AANKOOP NIEUWE POLITIECOMBI ALS INTERVENTIEVOERTUIG-VERVANGING - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De gemeenteraad heeft de aankoop via raamovereenkomst van een interventievoertuig politiezone goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

AANKOOP VAN EEN NIEUW ANONIEM POLITIEVOERTUIG VOOR DE RECHERCHE - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De gemeenteraad heeft de aankoop via raamovereenkomst van een anoniem politievoertuig voor de recherche goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

AANKOOP NIEUWE DRAAGBARE DIENSTRADIO'S - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De gemeenteraad heeft de aankoop van draagbare dienstradio's via raamcontract goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

UITBOUW VAN EEN VAST ANPR-NETWERK: 5DE FASE - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De gemeenteraad heeft de verdere uitbreiding van het ANPR-netwerk: fase 5 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BELASTINGREGLEMENT BAR- EN ANIMEERPERSONEEL

De gemeenteraad beslist om het belastingreglement voor bar- en animeerpersoneel goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BELASTINGREGLEMENT PRIVATE KRINGEN

De gemeenteraad beslist om het belastingreglement voor private kringen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BELASTINGREGLEMENT RENDEZ-VOUS HUIZEN

De gemeenteraad beslist om het belastingreglement voor rendez-voushuizen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BELASTINGREGLEMENT (EROTISCHE) MASSAGESALONS

De gemeenteraad beslist om het belastingreglement voor (erotische) massagesalons goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BELASTINGREGLEMENT NACHTWINKELS

De gemeenteraad beslist om het belastingreglement voor nachtwinkels goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BELASTINGREGLEMENT WEDKANTOREN

De gemeenteraad beslist om het belastingreglement voor wedkantoren goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BELASTINGREGLEMENT SHISHABARS

De gemeenteraad beslist om het belastingreglement voor shishabars goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BELASTING OP HET PLAATSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN SCHUTSELS, AFSLUITINGEN, BOUWSTEIGERS, CONTAINERS, STELLINGEN

De gemeenteraad heeft beslist dat met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 een belasting wordt gevestigd op het plaatsen op het openbaar domein van schutsels, afsluitingen, bouwsteigers, luifels, containers of stellingen van welke aard, bij het bouwen, verbouwen, herbouwen, slopen of afbreken. Deze opsomming is niet limitatief.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BELASTINGREGLEMENT PUBLICITEITSBORDEN

De gemeenteraad heeft het belastingreglement op publiciteitsborden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN

De gemeenteraad heeft het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BELASTINGREGLEMENT BOUWEN, VERBOUWEN EN HERBOUWEN

De gemeenteraad heeft de belasting op bouwen, verbouwen en herbouwen goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BELASTINGREGLEMENT BEDRIJFSRUIMTEN

De gemeenteraad heeft beslist om het belastingreglement op bedrijfsruimten, met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025, goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BELASTINGREGLEMENT DRIJFKRACHT

De gemeenteraad heeft beslist het belastingreglement op drijfkracht, met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025, goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BELASTINGREGLEMENT TWEEDE VERBLIJVEN

De gemeenteraad heeft beslist het belastingreglement op tweede verblijven, met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025, goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

AANVULLENDE PERSONENBELASTING

De gemeenteraad heeft beslist om de aanvullende personenbelasting vast te stellen op 6,7 % voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

OPCENTIEMEN OP DE DOOR HET VLAAMS GEWEST GEHEVEN HEFFING OP LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSGEBOUWEN

De gemeenteraad heeft beslist om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, 100 opcentiemen te heffen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op de leegstand en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

OPCENTIEMEN OP DE DOOR HET VLAAMS GEWEST GEHEVEN HEFFING OP ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN.

De gemeenteraad heeft beslist om voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 ten voordele van de gemeente Schoten 100 opcentiemen te heffen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

De gemeenteraad heeft beslist om 724,18 opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: BETREFFENDE DE JOZEF COGELSLEI: AANPASSING PARKEERSTROOK AUTOCARS

De gemeenteraad gaat akkoord met het aanpassen van de uren en locatie met betrekking tot de voorbehouden parkeerplaats voor autocars in de Jozef Cogelslei.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: ROSVELDSTRAAT 80: SCHRAPPING PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

De gemeenteraad is akkoord gegaan om de parkeerplaats voor personen met een handicap op te heffen in de Rosveldstraat nr. 80.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: FERDINAND DE SCHUTTERSTRAAT 5: SCHRAPPING PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om de parkeerplaats voor personen met een handicap op te heffen in de Fedinand de Schutterstraat nr. 5.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: CHURCHILLLAAN 59 AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

De gemeenteraad gaat akkoord met de inrichting van een mindervalidenparkeerplaats in de Churchilllaan ter hoogte van nummer 59.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

INVESTERINGSTOELAGE O.L.V.KONINGIN DAKWERKEN

De gemeenteraad gaat akkoord tot uitbetaling investeringstoelage aan O.L.V.Koningin voor de herstelling dakwerken.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

ONTWERP ROOILIJN- EN ONTEIGENINGSPLAN COLUMBUSLEI: VOORLOPIGE VASTSTELLING

De gemeenteraad stelt het ontwerp rooilijn- en onteigeningsplan Columbuslei voorlopig vast.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

UITVOERING KLIMAATACTIE: BURGERBUDGET ‘OPROEP VERNIEUWENDE, DUURZAME, LOKALE PROJECTEN’

De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan het reglement ‘klimaatkapitaal Schoten’

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

GOEDKEURING JAARREKENING 2018 AGBS

De gemeenteraad heeft goedkeuring gehecht aan de jaarrekening 2018 van het Autonoom Gemeeentebedrijf Schoten.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

KERKFABRIEK SINT-CORDULA: BUDGETWIJZIGING 2019/1

De gemeenteraad beslist de budgetwijziging 2019/1 en de beleidsnota bij de budgetwijziging 2019/1 van de kerkfabriek Sint-Cordula goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

KERKFABRIEKEN: JAARREKENING 2018

De gemeenteraad heeft akte genomen van de rekening dienstjaar 2018 van de kerkfabrieken Sint-Cordula, Sint-Filippus, Heilige Familie, O.L.V. Koningin van alle Heiligen en Heilig Hart.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

SAMENWERKINGSPROJECT CAW EN SECUNDAIRE SCHOLEN IN SCHOTEN

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het samenwerkingsproject tussen het CAW en 5 secundaire scholen in Schoten om het welbevinden en de schoolparticipatie van jongeren te bevorderen.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

LEVERING VAN EEN TRACTOR VOOR DE GROENDIENST - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De Gemeenteraad keurt het lastenboek en gunningswijze goed voor de aankoop van een tractor voor de groendienst.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET UITVOEREN VAN DIENSTEN ALS EXTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK  - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De Gemeenteraad keurt het bestek goed voor de opdracht "Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diensten als externe dienst preventie en bescherming op het werk".

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

ERELONEN MODULE 13: AANLEG FIETSPADEN BOTERMELKBAAN (N121) - GOEDKEURING VERREKENING

De Gemeenteraad keurt verrekening 1 goed voor de erelonen dossiers Aanleg fietspaden Botermelkbaan.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

ERELONEN MODULE 13: AANLEG FIETSPADEN BOTERMELKBAAN (N121) - GOEDKEURING VERREKENING

De Gemeenteraad keurt verrekening 2 goed voor de erelonen dossier Fietspaden Botermelkbaan.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

TOETREDING ALS VENNOOT TOT AANKOOP- EN DIENSTENCENTRALE CREAT - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De Gemeenteraad keurt de toetreding als vennoot goed tot een aankoop- en dienstencentrale.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

KRUISPADSTRAAT - VERNIEUWEN VOETPADEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De Gemeenteraad stelt de behandeling van het punt 'lastenboek en gunningswijze voor de opdracht "Kruispadstraat - Vernieuwen voetpaden" uit tot na behandeling in de betrokken raadscommissie.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

UITBREIDING SOFTWARE VAN DE FINANCIËLE DIENSTEN NAAR CEVI LOGINS IN HET KADER VAN INTEGRATIE GEMEENTE EN OCMW EN DE NIEUWE RICHTLIJNEN BBC2020. - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

De gemeenteraad keurt de uitbreiding goed van de software financiële diensten, in het kader van de integratie gemeente en OCMW en de nieuwe richtlijnen BBC2020.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

VASTSTELLING COMPENSATIE FEESTDAGEN 2020

De gemeenteraad ging akkoord met de vaststelling van de compensatiedagen voor feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

WIJZIGING PERSONEELSFORMATIE

De gemeenteraad ging akkoord met de aanpassing van de personeelsformatie

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

WIJZIGING REGLEMENT ANCIËNNITEITS- EN PENSIOENPREMIE

De gemeenteraad ging akkoord met het reglement voor anciënniteits- en pensioenpremie.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID PERSONEELSLEDEN

De gemeenteraad keurt de lijst met functies waarvan de functiehouders telefonisch bereikbaar dienen te zijn goed.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

RAPPORT ORGANISATIEBEHEERSING 2018

De gemeenteraad neemt akte van het jaarrapport en bijhorende tabel met betrekking tot de organisatiebeheersing 2018.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

INTERGEMEENTELIJKE ARCHIVARIS: STATUTEN INTERLOKALE VERENIGING

De gemeenteraad  heeft beslist principieel akkoord te gaan met de oprichting van de interlokale vereniging informatiemanagement.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

AANDUIDING AFGEVAARDIGDE ILV INFORMATIEMANAGEMENT

De gemeenteraad duidt een afgevaardigde aan om te zetelen in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Informatiemanagement.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING PIDPA D.D. 18.10.2019

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Pidpa d.d. 18.10.2019 waaraan de vertegenwoordiger van de gemeente zal deelnemen.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

DADING BVBA BOUWWERKEN VERSNEL

De gemeenteraad heeft de finale versie van de dadingsovereenkomst goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

KRUISPUNT VORDENSTEINSTRAAT - C. NEUTJENSSTRAAT

De gemeenteraad heeft akte genomen van het voorstel van Vlaams Belang i.v.m. de optimalisatie van het kruispunt Vordensteinstraat - C. Neutjensstraat.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

CD&V: KLARRE WARRE LEEGSTAANDE WONINGEN VAN DE IDEALE WONING

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Erik Maes (CD&V) ingediende bijkomend punt "Klarre Warre leegstaande woningen van de Ideale Woning".

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

CD&V: RUSSISCHE CYBERCRIMINELEN

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Erik Maes (CD&V) ingediende bijkomend punt "Russische cybercriminelen hacken gemeente Schoten".

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

CD&V: VOETGANGERSBRUG SAS 6

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Dieter Peeters (CD&V) ingediende bijkomend punt "Voetgangersbrug sas 6".

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

GROEN: OVERSTEKEN OVER DE VAART

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Peter Arnauw (Groen) ingediende bijkomend punt "Oversteken over de vaart".

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

CD&V: VERKEERSSITUATIE ELSHOUTBAAN

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Dieter Peeters (CD&V) ingediende bijkomend punt "Verkeerssituatie Elshoutbaan".

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

CD&V: DYNAMISEREN VAN DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Erik Block (CD&V) ingediende bijkomend punt "Dynamiseren van de gemeenteraad".

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

GROEN: ZWEMMEN IN DE VAART

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Olivier Coppens (Groen) ingediende bijkomend punt "Zwemmen in de vaart".

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

GROEN: GRONDEN VAN GASTEL BRECHTSEBAAN

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Peter Arnauw (Groen) ingediende bijkomend punt "Gronden Van Gastel Brechtsebaan".

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

GROEN: AANBIEDEN SLAAPPLAATS B&B VOOR POLITIEPERSONEEL

De gemeenteraad neemt akte van het door raadslid Maya De Backer (Groen) ingediende bijkomend punt "Aanbieden slaapplaats B&B voor politiepersoneel".

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

WIJZIGING AGENDAPUNT VAN BESLOTEN NAAR OPENBARE VERGADERING

De gemeenteraad heeft besloten de uitbreiding van de personeelsformatie te behandelen in de openbare zitting.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

UITBREIDING PERSONEELSFORMATIE

De gemeenteraad heeft beslist om de personeelsformatie uit te breiden met een voltijdse statutaire functie van adviseur lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019
Overzicht punten

 

Zitting van 12 SEPTEMBER 2019

MONDELINGE VRAGEN

De gemeenteraad neemt akte van de mondelinge vragen van de raadsleden.

 

 

Publicatiedatum: 17/09/2019