Gemeente Schoten

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

Van 09:00 tot 10:30 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft de notulen van 04.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

LOKALE POLITIE: MANDATEN VORIG DIENSTJAAR 2020

Het college van burgemeester en schepenen heeft de uitbetaling van facturen en loonstaten zoals opgenomen in voorgelegde overzichtslijst facturen vastgesteld en heeft de uitbetaling van facturen en loonstaten zoals opgenomen in voorgelegde overzichtslijst facturen goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

LOKALE POLITIE: MANDATEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de uitbetaling van facturen en loonstaten zoals opgenomen in voorgelegde overzichtslijst facturen vastgesteld en goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

LOKALE POLITIE: BESTELBONS

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aangevraagde opdrachten voor werken, leveringen en diensten bij wege van een onderhandelingsprocedure gegund en vastgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AANKOOP VAN 4 NIEUWE DIENSTVOERTUIGEN VOOR POLITIE

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aankoop van 4 dienstvoertuigen voor de politie goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

ACTIEPLAN COACHINGSTRAJECT MOOIMAKERS

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de verderzetting van het driejarig coachingstraject onder begeleiding van een deskundige van Mooimakers (OVAM) overeenkomstig vooropgesteld actieplan.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

OPENBARE VERLICHTING BLOEMENDAALLAAN

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met het voorstel van Fluvius voor het vernieuwen van de openbare verlichting in de Bloemendaallaan.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

OPENBARE VERLICHTING HERTENDREEF

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met het voorstel van Fluvius voor het vernieuwen van de openbare verlichting in de Hertendreef.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VERGUNNING NUTSWERKEN - FLUVIUS

Het college van burgemeester en schepenen heeft FLUVIUS toelating gegeven voor het uitvoeren van een netuitbreiding voor een klantenaansluiting en verbinding laagspanningsnet t.h.v. de Bosschaert de Bouwellei.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VERGUNNING NUTSWERKEN - FLUVIUS

Het college van burgemeester en schepenen heeft FLUVIUS toelating gegeven voor het uitvoeren van graafwerken en boring voor een nieuw te plaatsen marktkast t.h.v. de Kasteeldreef.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VERGUNNING NUTSWERKEN - FLUVIUS KTV

Het college van burgemeester en schepenen heeft FLUVIUS- KTV toelating gegeven voor het uitvoeren van een kabelvervanging t.h.v. de Adriaan Brouwerstraat.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VERGUNNING NUTSWERKEN - FLUVIUS KTV

Het college van burgemeester en schepenen heeft FLUVIUS- KTV toelating gegeven voor het ingraven van een klantenaansluiting t.h.v. de Borkelstraat.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VERGUNNING NUTSWERKEN - FLUVIUS, PIDPA

Het college van burgemeester en schepenen heeft Fluvius en PIDPA toelating gegeven voor het uitvoeren van uitbreidingswerken van het distributienet en aanpassingswerken aan de waterleiding voor het aansluiten van een nieuw project t.h.v. de Heikantstraat.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VERGUNNING NUTSWERKEN - PIDPA

Het college van burgemeester en schepenen heeft PIDPA toelating gegeven voor het uitvoeren van saneringswerken aan de waterleiding t.h.v. de Horstebaan.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AANLEG FIETSPARCOURS DE ZEURT

Het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening 1 voor het fietsparcours op de Zeurt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/8

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning aan de Hendrik Geertsstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/9

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning aan de Churchilllaan in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/10

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning aan de Ridder Walter Van Havrelaan in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/11

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning en berging aan de Kuipersakkerstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - VK2012/4

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de verkavelingsaanvraag voor het perceel gelegen langs de Gaaiendreef met ons kenmerk VK20124 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

SLUITING OPENBAAR ONDERZOEK - CW2020541

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Villerslei met ons kenmerk 2020541 voor gesloten verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

SLUITING OPENBAAR ONDERZOEK - CW2020549

Het college van burgemeester en schepenen heeftt het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Taxanderlei met ons kenmerk 2020549 voor gesloten verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020545

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020545 gelegen langs Brechtsebaan geweigerd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020576

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020576 gelegen langs Kapellei geweigerd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

INTREKKING STEDENBOUWKUNDIG ATTEST - SA20203

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de intrekking van het stedenbouwkundig attest voor het dossier met ons kenmerk SA20203 gelegen langs Hortsebaan.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020460

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020460 gelegen langs Kuipersakkerstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020519

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020519 gelegen langs Borkelstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020552

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020552 gelegen langs Laurentdreef verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020453

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020453 gelegen langs Calesbergdreef verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020512

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020512 gelegen langs Guido Gezellestraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020533

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020533 gelegen langs Brechtsebaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020559

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020559 gelegen langs Terheidedreef verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - LAN202111

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202111 gelegen langs Paalstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AKTENAME MELDING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding ingediend voor een perceel gelegen langs della Faillelaan.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AKTENAME MELDING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding ingediend voor een perceel gelegen langs Villerslei.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AKTENAME MELDING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding ingediend voor een perceel gelegen langs Lode Vleeshouwerslaan.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AKTENAME MELDING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding ingediend voor een perceel gelegen langs Laaglandlei.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING ACTUALISATIE ROP

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de goedkeuring door het Departement Omgeving van het Register Onbebouwde Percelen (ROP) voor de toestand op 29 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - SVG2020462

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de exploitatie van een klasse 2 inrichting gelegen aan de Sluizenstraat 121 en 123, op de percelen die kadastraal gekend zijn als afdeling 1 sectie D nrs. 554/4 D en 554/5 B, mits inachtname van de vigerende wetgeving en de specifieke voorwaarden opgelegd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

ONTWERP RETRIBUTIEREGLEMENT

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de voorgestelde retributie op de aflevering van PMD-zakken, compostvaten en -bakken en regenwatertonnen en is akkoord gegaan om het ontwerp-retributiereglement voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 22 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

VERSLAG RAADSCOMMISSIE KLIMAAT EN MILIEU

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het verslag van de raadscommissie Klimaat & Milieu van 21 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AANVRAAG AANLEG GEVELTUIN

Het college van burgemeester en schepenen heeft toestemming gegeven om een geveltuintje aan te leggen conform het reglement voor geveltuinen.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

FRUIT IN DE WIJK: AANVRAAG PLANTLOCATIES

Het college van burgemeester en schepenen heeft toestemming gegeven aan de initiatiefnemers van het klimaatkapitaalproject ‘Fruit in de wijk’ fruitbomen aan te planten op volgende locaties:

- Appel & Ei (2)

- Leerwerkatelier (7).

Het college van burgemeester en schpenen is akkoord gegaan de tuin rond het leerwerkatelier een invulling te geven als educatieve en inspirerende ‘pluk-proef-belevings(klimaat)tuin’ en ‘ontmoetingsruimte’. Aan de initiatiefnemers wordt gevraagd een ontwerpvoorstel en eventuele invullingen steeds voor goedkeuring aan het college voor te leggen.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

KAPVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de kapvergunningen volgens advies van de milieudienst goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

COVID-19 EVENEMENTEN OVERLEG

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag van het COVID-19 evenementen overleg d.d. maandag 1 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

WINKEL CENTRUM SCHOTEN: KOOPDAGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven aan Winkel centrum Schoten om koopdagen te organiseren en om reclameborden te plaatsen.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

IDEEKIDS: ROOFVOGELDEMONSTRATIE

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven aan Ideekids vzw om een roofvogeldemonstratie te organiseren.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

BUITENSPEELDAG 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de organisatie van de Buitenspeeldag 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

GEGEVENSDELING GROEIPAKKET: VERNIEUWD PROTOCOL

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het vernieuwd protocol in bijlage goedgekeurd en heeft opdracht gegeven aan de betrokken diensten om het nodige te doen om de Sociale Schoten Schenkt-bonnen bij de doelgroep te krijgen.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

BESTELBONS GEMEENTE 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft de voorgelegde bestelbonnen goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Punt bijlagen/links GE_ondertekeningslijst_college_20210211.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

WAARDERINGSREGELS OCMW EN GEMEENTE

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aangepaste waarderingsregels voor OCMW en gemeente goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AGENDA SYNDICAAL OVERLEG

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de planning en de agenda voor het eerstvolgende syndicaal overleg op 26 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AFVOERING VAN AMBTSWEGE - BD 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft een afvoering van ambtswege d.d. 11 februari 2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AFVOERING VAN AMBTSWEGE - BD 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft een afvoering van ambtswege d.d. 11 februari 2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AFVOERING VAN AMBTSWEGE - VD 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft de afvoering van ambtswege d.d. 11.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AFVOERING VAN AMBTSWEGE - VD 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft de afvoering van ambtswege d.d. 11.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

PLAATSEN GRAFZERK

Het college van burgemeester en schepenen heeft het plaatsen van een grafzerk goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

MACHTIGING BESTUURDERSPASSEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft een ambtenaar gemachtigd voor het uitreiken van taxivergunningen en bestuurderspassen.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AANSTELLEN ADVOCAAT

Het college van burgemeester en schepenen heeft een advocaat aangesteld om juridisch advies en ondersteuning te bieden inzake de oprichting van een vzw door de handelaars van Schoten, met ondersteuning van de gemeente Schoten, het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst en een belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen en commerciële dienstverleners.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 FEBRUARI 2021

AGENDA GEMEENTERAAD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de agenda voor de gemeenteraad van 22 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/02/2021