Gemeente Schoten

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

Van 09:00 tot 11:00 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft de notulen van 18.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

LOKALE POLITIE: MANDATEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de uitbetaling van facturen en loonstaten zoals opgenomen in voorgelegde overzichtslijst facturen vastgesteld en goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

LOKALE POLITIE: BESTELBONS

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aangevraagde opdrachten voor werken, leveringen en diensten bij wege van een onderhandelingsprocedure gegund en vastgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

LOKALE POLITIE: FORMULIER T3 DIENSTJAAR 2020

Het college van burgemeester en schepenen heeft het formulier T3 voor dienstjaar 2020 vastgesteld.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

BRANDWEER ZONE RAND BEVRAGING SCHOONMAAK

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om geen gemeentelijk personeel meer ter beschikking te stellen voor het schoonmaken van de brandweerkazerne vanaf een overeen te komen datum.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

ACADEMIE - RENOVATIE / VERBOUWEN ZIJVLEUGEL

Het college van burgemeester en schepenen heeft het opstarten van een aankoopprocedure voor het verbouwen van Academie Schoten - zijde Verbertstraat tot klaslokalen voor deeltijds kunstonderwijs principieel goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

WIJK KASTEELDREEF

Het college van burgemeester is akkoord gegaan met het nemen van maatregelen inzake parkeren en snelheidsremmers in de wijk Kasteeldreef. Een gedeelte hiervan zal uitbesteed worden aan een extern adviesbureau.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

FIETSINFRASTRUCTUUR N 115 KOPSTRAAT -  PSG 02

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het verslag van PSG 2 Fietsinfrastructuur N115 Kopstraat.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

INVOEREN FIETSSTRATEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de nota "Invoeren fietsstraten - algemene aanbevelingen" opgemaakt door de Lokale Politie en het advies met betrekking tot het invoeren van een fietsstraat in de Jozef Hendrickxstraat, vandaag en in de toekomst.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

PATAPPELTORENWEG: PROBLEMATIEKEN SIGNALISATIE

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de aanpassing van de signalisatie langsheen de Patappeltorenweg, zodoende het gebruik en de verkeersveiligheid te verbeteren.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VERKEERSVEILIGHEID - AANPAK SCHOOLROUTES

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de toelichting in verband met  verkeersveiligheid om de knelpunten weg te werken op de schoolroutes langs de gewestwegen.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

WEG- EN RIOLERINGSWERKEN BOTERMELKBAAN - MODULE 13

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan om tussen te komen in de kosten voor het verplaatsen van een toegangspoort van de Sint-Ludgardis openluchtschool.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

WEG- EN RIOLERINGSWERKEN LAT. WEGEN CHURCHILLLAAN

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het voorontwerp opgemaakt voor de weg- en rioleringswerken laterale wegen Churchilllaan.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

STARTVERGADERING CORRIDORSTUDIE N1

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het verslag en de presentatie van de Corridorstudie N1 d.d. 1 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VERSLAG CONTACTVERGADERING MET FLUVIUS

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het verslag van de contactvergadering Schoten opgesteld door Fluvius d.d. 4 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/19

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning aan de Hendrik Geertsstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/20

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist het gelijkvloerse niveau aan de Borkelstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/21

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning aan de Kuipersstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/22

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning aan de Gelmelenstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/23

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning aan de Botermelkbaan in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - LA202157

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Papenaardekenstraat met ons kenmerk 202157 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - LAN202163

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Jan Van Puyenbroecklaan met ons kenmerk 202163 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020472

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020472 gelegen langs Heidebadlaan geweigerd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

INTREKKING VERGUNNINGSAANVRAAG

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen dat een vergunning werd geweigerd nadat de gewone procedure doorlopen was, dit omwille van de intrekking van de aanvraag.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020577

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020577 gelegen langs Salvialei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020580

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020580 gelegen langs Horstebaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020482

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020482 gelegen langs Vaartdreef verleend.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020541

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020541 gelegen langs Villerslei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020594

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020594 gelegen langs Grasperkdreef verleend.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW20218

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 20218 gelegen langs Ridder Walter Van Havrelaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020589

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020589 gelegen langs Verbertstraat.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VOORKOOPRECHT

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist niet in te gaan op het voorkooprecht.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

RC RUIMTELIJKE ORDENING, PATRIMONIUM & HUISVESTING

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de agenda van de raadscommissie ruimtelijke ordening, patrimonium & huisvesting, dewelke digitaal (viaTeams) plaats zal vinden op 25 februari 2021 om 20.00 uur.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VISIE SOCIAAL WONEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de gemeentelijke visie inzake sociaal wonen goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

OPRICHTINGS- EN EXPLOITATIEVERGUNNING FANC

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een oprichtings- en exploitatievergunning afgeleverd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VERVAL MILIEUVERGUNNING

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding van het verval van de milieuvergunning van garage Vanderheyden.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

SUBSIDIE MILIEUMAATREGELEN: GROENDAK

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist een subsidie toe te kennen van € 750,00 voor de aanleg van een groendak.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

SUBSIDIE MILIEUMAATREGELEN: HEMELWATERTON

Het college van burgemeester en schepenen heeft de toekenning van subsidies "milieumaatregelen - hemelwaterton" goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

SUBSIDIES MILIEUMAATREGELEN: HEMELWATERINSTALLATIE

Het college van burgemeester en schepenen heeft de toekenning van een subsidie "milieumaatregelen - hemelwaterinstallatie" goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

SUBSIDIES ONVRUCHTBAAR MAKEN HUISKATTEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen over de subsidieaanvragen voor het onvruchtbaar maken van de huiskatten.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

KAPVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de kapvergunningen volgens advies van de milieudienst goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

ZOMERSLUITING 2021: BIBLIOTHEEK - FILIAAL DEUZELD

Het college van burgemeester en schepenen heeft de zomersluiting van de bibliotheek, filiaal Deuzeld, goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

COVID-19 EVENEMENTEN OVERLEG

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag d.d. maandag 15 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

BESTELBONS GEMEENTE

Het college van burgemeester en schepenen heeft de voorgelegde bestelbonnen goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Punt bijlagen/links GE_ondertekeningslijst_college_20210225.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

OVERDRACHT INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSBUDGET

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven aan de lijst met investerings- en financieringsbudgetten die overgedragen worden van 2020 naar 2021.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

FEESTVERLICHTING: HUUR EN OPHANGING 2021-2022-2023

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring verleend aan de lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst van inschrijvers voor de aanbesteding 'Feestverlichting - huur en ophanging - 2021-2022-2023'.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

DISPONIBILITEIT WEGENS ZIEKTE

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist akkoord te gaan met de terbeschikkingstelling wegens ziekte van een personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

BEVORDERINGSPROEF FUNCTIE VAN BODE (D4)

Het college van burgemeester en schepenen ging over tot de bevordering van twee bodes (D4).

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

TIJDELIJKE UITBREIDING VAN UREN SCHOONMAAKSTER

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de aanstelling van een personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

STAKINGSAANZEGGING ACOD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de op 18 februari 2021 binnengekomen brief van ACOD houdende een stakingsaanzegging op 8 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

VERGOEDING DRINGEND WERK

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de dringende oproepen voor de periode januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Punt bijlagen/links 0121 dringende oproepen_fiches.pdf
0121 dringende oproepen_lijst.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

TOELAGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de toelagen voor extra prestaties voor de maand januari 2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

AFVOERING VAN AMBTSWEGE - BD 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft de afvoering van ambtswege d.d. 25.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

AFVOERING VAN AMBTSWEGE - BD 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft de afvoering van ambtswege d.d. 25 februari 2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

AFVOERING VAN AMBTSWEGE - VD 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft de afvoering van ambtswege d.d. 25.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

BESTUURDERSPAS: WEIGERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft een aanvraag voor een bestuurderspas geweigerd.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 FEBRUARI 2021

WERKINSTRUCTIE BIJ SCHRIFTELIJKE VRAAG RAADSLID

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de werkinstructies bij het ontvangen van een schriftelijke vraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021