Gemeente Schoten

Zitting van 25 MAART 2021

Van 09:00 tot 11:00 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Walter Brat, schepen.

Vanaf punt 5 verlaat burgemeester Maarten De Veuster de vergadering.

Vanaf punt 5 neemt Iefke Hendrickx, de functie van wnd. burgemeester waar.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft de notulen van 18.03.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

LOKALE POLITIE: MANDATEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de uitbetaling van facturen en loonstaten zoals opgenomen in voorgelegde overzichtslijst facturen vastgesteld en goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

LOKALE POLITIE: BESTELBONS

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aangevraagde opdrachten voor werken, leveringen en diensten bij wege van een onderhandelingsprocedure gegund en vastgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

LOKALE POLITIE: GOEDKEURING FACTUREN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de voorgelegde facturen goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

NACHTVERGUNNING

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het afleveren van een nachtvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

AANVULLEND REGLEMENT - FRANS BREUGELMANSSTRAAT

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de inrichting van een mindervalidenparkeerplaats in de Frans Breugelmansstraat.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

WEG -EN RIOLERINGSWERKEN COLUMBUSLEI

Het college van burgemeester en schepenen heeft opdracht gegeven aan de onderhandelaar om een finaal minnelijk voorstel te versturen, zoals het oorspronkelijk voorstel naar aanleiding van de definitieve vaststelling van het onteigenisbesluit rioleringswerken en groenaanplant Columbuslei.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - CW2020596

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Lusthofdreef met ons kenmerk 2020596 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - CW2021125

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Bremdreef met ons kenmerk 2021125 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - CW2021159AN

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs  met ons kenmerk 2021159 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - IDG2021136

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Amazonendreef met ons kenmerk 2021136 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - IDG202197

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Rozenlaan met ons kenmerk 202197 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING - 202148

Het college van burgemeester en schepen is akkoord gegaan met de intrekking van de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning met kenmerk 202148.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING - 202171

Het college van burgemeester en schepen is akkoord met de intrekking van de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning met kenmerk 202171.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING - 202182

Het college van burgemeester en schepen is akkoord gegaan met de intrekking van de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning met kenmerk 202182.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW202116

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202116 gelegen langs Zandstappenstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW202118

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202118 gelegen langs Churchilllaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW202177AN

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202177 gelegen langs Hagenlei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - IDG202121

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202121 gelegen langs André Ullenslei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - IDG202152

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202152 gelegen langs Hendrik Geertsstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - IDG202178

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202178 gelegen langs Kalstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - LAN202143

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202143 verleend.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - LA202147

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202147 gelegen langs Botermelkbaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - LAN202131

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202131 gelegen langs Laaglandlei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

BESLISSING RVVB - VK20124

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen omtrent de verkavelingsaanvraag gelegen aan de Schotenhofdreef.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

HUISNUMMERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist een huisnummer toe te kennen in de Fluitbergstraat.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

HUISNUMMERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist een huisnummer toe te kennen in de Wouwersdreef.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

HUISNUMMERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist een huisnummer toe te kennen in de Elzendreef.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

WOONOVERLEG

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het verslag van het lokaal woonoverleg d.d. 2 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

TWEEDE ADVIES AAN DEPUTATIE - OMV_2020136805

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist voorwaardelijk gunstig advies te verlenen betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020136805.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

SUBSIDIE MILIEUMAATREGELEN GROENDAK

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist een subsidie toe te kennen van € 750,00 voor de aanleg van een groendak.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

SUBSIDIES MILIEUMAATREGELEN - HEMELWATERTON

Het college van burgemeester en schepenen heeft de toekenning van subsidies "milieumaatregelen - hemelwaterton" goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

SUBSIDIES ONVRUCHTBAAR MAKEN HUISKATTEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen over de subsidieaanvragen voor het onvruchtbaar maken van de huiskatten.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

KAPVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de kapvergunningen volgens advies van de milieudienst goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

COVID-19 EVENEMENTEN OVERLEG

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag d.d. 15 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

PARK HAPPENING SCHOTEN 2021

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de beslissing om geen Park Happening Schoten te organiseren in 2021 zoals we dat gewend zijn.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

BESTELBONS

Het college van burgemeester en schepenen heeft de bestelbonnen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

GELMELENHOF: VOORBEREIDENDE AFBRAAKWERKEN (1)

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de stopzetting van de plaatsingsprocedure voor Gelmelenhof: voorbereidende afbraakwerken.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

GELMELENHOF: VOORBEREIDENDE AFBRAAKWERKEN (2)

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met deze heraanbesteding “Gelmelenhof: voorbereidende afbraakwerken voor renovatie" en met de lijst van uit te nodigen inschrijvers.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

HERSTEL HALFVERHARDINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring aan de lastvoorwaarden, gunningswijze en inschrijverslijst van deze aanbesteding "herstel halfverhardingen" verleend.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

VERGOEDING DRINGEND WERK

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de dringende oproepen voor de periode februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 MAART 2021

TOELAGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de toelagen voor extra prestaties voor de maand februari 2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021