Gemeente Schoten

Zitting van 4 MAART 2021

Van 11:30 tot 12:00 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft de notulen van 25.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

LOKALE POLITIE: MANDATEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de uitbetaling van facturen en loonstaten zoals opgenomen in voorgelegde overzichtslijst facturen vastgesteld en goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

LOKALE POLITIE: BESTELBONS

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aangevraagde opdrachten voor werken, leveringen en diensten bij wege van een onderhandelingsprocedure gegund en vastgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

LOKALE POLITIE: GOEDKEURING FACTUUR

Het college van burgemeester en schepenen heeft de voorgelegde factuur goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

ARBEIDSONGEVAL (1)

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de beslissing van de medische dienst i.v.m. het arbeidsongeval van 8 juli 2020.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

ARBEIDSONGEVAL (2)

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de beslissing van de medische dienst i.v.m. het arbeidsongeval van 4 augustus 2020.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

FIETSVOORZIENINGEN NABIJ SLUISBRUG 10

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het Werkoverleg Relanceplan  fietsinvesteringen nabij sluisbrug 10 d.d. 22 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

AANVULLEND REGLEMENT - RIDDER WALTER VAN HAVRELAAN

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de inrichting van een mindervalidenparkeerplaats in de Ridder Walter van Havrelaan.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het bezwaarschrift dat Water-Link voor Schoten zal indienen n.a.v. het openbaar onderzoek voor het stoomgebiedbeheerplan 2022 - 2027.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

REALISEREN SPORTHAL - PRINCIPIËLE GOEDKEURING

Het college van burgemeester en schepenen heeft de opstart van een aankoopprocedure voor de opdracht "Realisatie van een sporthal door middel van een Design & Build formule" en het agenderen van een 2-fasige procedure (selectieleidraad en gunning) voor de gemeenteraad in mei 2021 principieel goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/24

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning aan de Gaaiendreef in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2020/69: AANGEPAST

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist het aangepaste besluit met het juiste kadasternummer voor de woning aan de Laaglandlei die op 21.08.2020 als vergund geacht werd opgenomen.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

SLUITING OPENBAAR ONDERZOEK - CW2020579AN

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Kempensedreef met ons kenmerk 2020579 voor gesloten verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - IDG202137

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs  met ons kenmerk 202137 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020592

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020592 gelegen langs Jozef Hendrickxstraat geweigerd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020595

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020595 gelegen langs Fortbaan geweigerd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020549

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020549 gelegen langs Taxanderlei geweigerd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020570

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020570 gelegen langs Jachtwachtersdreef verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020582

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020582 gelegen langs Wezelsebaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020588

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020588 gelegen langs Stanislas Meeuslei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020536

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020536 gelegen langs Brechtsebaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020579AN

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020579 gelegen langs Kempensedreef verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020583

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020583 gelegen langs Beemdenlaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - IDG20215

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 20215 gelegen langs Albertdreef verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - IDG202170

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202170 gelegen langs Gelmelenstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - YM2020362

Het college van burgemeester en schepenen heeftt een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020362 gelegen langs Theofiel Van Cauwenberghslei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

ADVIES AAN DEPUTATIE - OMV_2020172052

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist voorwaardelijk gunstig advies te verlenen betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020172052.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

PRINCIEPSVRAAG - BOUWEN VAN EENGEZINSWONINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft voorwaardelijk gunstig advies verleend voor het bouwen van eengezinswoningen.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

AKTENAME MELDING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding ingediend voor een perceel gelegen langs Tulpenlaan.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

SPLITSING - WOUWERSDREEF

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist een ongunstig advies te verlenen voor het splitsen van een perceel aan de Wouwersdreef.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

RECYCLAGEPARK - WIJZIGING PMD INZAMELING

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met het voorstel een overgangsperiode te voorzien betreffende de wijziging aangaande de inzameling van de PMD, aldus de fractie "overige-zachte kunststoffen recyclagepark" nog toe te laten tot 1 juli 2021 en deze periode ten volle te gebruiken voor sensibilisering op het recyclagepark.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

KAPVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de kapvergunningen volgens advies van de milieudienst goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

POLITIEZONE: PARKEERVERBOD

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven aan Politiezone Schoten voor een parkeerverbod op donderdag 4 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

COVID-19 EVENEMENTEN OVERLEG

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag d.d. maandag 22 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

ACTIEPLAN OPVOEDINGSPUNT 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven aan het actieplan 2021 van OLO vzw voor de organisatie van het Opvoedingspunt.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

ANIMATORENVERGOEDING KROKUSVAKANTIE 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven voor de uitbetaling van de Grabbelpasanimatoren voor hun inzet tijdens de krokusvakantie 2021.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

BESTELBONS 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft de voorgelegde bestelbonnen goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Punt bijlagen/links GE_ondertekeningslijst_college_20210304.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

DERDE SPORTHAL ZEURT: D.&B. - JURIDISCH-TECH. OND.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanbesteding voor een opdracht volgens het Design & Build concept en waarvoor beroep gedaan wordt op externe juridische en technische begeleiding van een advocaat, bijgestaan door een architect die in voorontwerp, de technische bepalingen van het bestek zal uitwerken, goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

UITBREIDING INTERGEMEENTELIJK RUP WOONPARKGEBIEDEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring aan verrekening 1 van de opdracht “Opmaak intergemeentelijk RUP woonparkgebieden” verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

JAARLIJKSE VELLINGSWERKEN BOMENBEHEER 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht “jaarlijkse snoei en vellingswerken Bomenbeheer 2021” gegund.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

ONTSLAG MET VERBREKINGSVERGOEDING

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om over te gaan tot het ontslag van een administratief medewerker.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

ARBEIDSREGLEMENT - AANPASSINGEN

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigde de aanpassingen aan het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel en aan de bijlagen ervan.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

OPENVERKLARING EN AANSTELLING VANUIT WR

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de aanstelling van een personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

TIJDELIJKE UITBREIDING ARBEIDSPRESTATIES

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de aanstelling van een personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VERGUNNING URNENTUIN - 20 JAAR

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de aanvraag vergunning urnentuin voor 2 personen voor 20 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

HERNIEUWING GRONDVERGUNNING - 20 JAAR

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de aanvraag voor de hernieuwing grondvergunning voor 20 jaar op de begraafplaats van Schoten, onder voorwaarden in het gemeenschappelijk politiereglement toepasselijk op de begraafplaats, toe te staan.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

HERNIEUWING GRONDVERGUNNING - 20 JAAR

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de aanvraag voor de hernieuwing grondvergunning voor 20 jaar op de begraafplaats van Schoten, onder voorwaarden in het gemeenschappelijk politiereglement toepasselijk op de begraafplaats, toe te staan.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

PLAATSEN GRAFZERK

Het college van burgemeester en schepenen heeft het plaatsen van een grafzerk goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

GOEDKEURING SUBSIDIE ECONOMIE CORONA

Het college van burgemeester en schepenen heeft de subsidie/subsidies toegekend als ondersteuning en bevordering van de lokale economie n.a.v. COVID-19.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

ANTWOORD KLACHT BURGER

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de klacht van een burger en het bijhorend antwoord vanuit onze diensten.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 MAART 2021

VERLOF ALGEMEEN DIRECTEUR: PLANNING 2021

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de aanstelling van Stefaan Coenye als waarnemend algemeen directeur gedurende de afwezigheid wegens verlof van Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 11/03/2021