Gemeente Schoten

Zitting van 11 MAART 2021

Van 09:00 tot 10:30 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Charlotte Klima, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Wouter Rombouts, Paul Valkeniers, schepenen.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft de notulen van 04.03.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

LOKALE POLITIE: BESTELBONS

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aangevraagde opdrachten voor werken, leveringen en diensten bij wege van een onderhandelingsprocedure gegund en vastgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

LOKALE POLITIE: MANDATEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de uitbetaling van facturen en loonstaten zoals opgenomen in voorgelegde overzichtslijst facturen vastgesteld en goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

AANVULLEND REGLEMENT - ROSVELDSTRAAT

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de inrichting van een mindervalidenparkeerplaats in de Rosveldstraat.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

AANVULLEND REGLEMENT SCHRAPPING: CHURCHILLLAAN

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de schrapping van de mindervalidenparkeerplaats in de Churchilllaan.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

AANVULLEND REGLEMENT: JOZEF VERHAEGENSTRAAT

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de schrapping van de mindervalidenparkeerplaats in de Jozef Verhaegenstraat.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

FIETSPADEN PAALSTRAAT

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan dat Antea Group 70 % van het deel 'Projectnota bij aflevering' factureerd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/25

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de aanbouw op het gelijkvloerse niveau aan de August Jonckersstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/26

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de veranda en garage aan de Borgeindstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - CW202162

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Reinaertlaan met ons kenmerk 202162 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - CW202174

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Zeurtebaan met ons kenmerk 202174 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - CW2021115

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Alfons Servaislei met ons kenmerk 2021115 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - CW202191AN

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Kempensedreef met ons kenmerk 202191 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - IDG202165

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Anton Van de Veldelaan met ons kenmerk 202165 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - LA2021113

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Acaciadreef met ons kenmerk 2021113 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING - YM2020486

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020486 gelegen langs Braamstraat geweigerd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020534

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020534 gelegen langs Rodeborgstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020597

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020597 gelegen langs Borkelstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020567

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020567 gelegen langs Eugeen Verbiststraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB202110

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202110 gelegen langs Eduard Steursstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - IDG20213

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 20213 gelegen langs Lodewijk Weijtenstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020575

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020575 gelegen langs Kopstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - LAN202115

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202115 gelegen langs de Amerlolaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - LAN202119

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202119 gelegen langs Toekomstlaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

SPLITSING

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist een ongunstig advies te verlenen voor het splitsen van een perceel gelegen aan de Elfenbankdreef.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

HEROPSTART RUP 'KLEINHANDELSLINT BREDABAAN'

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven om de vraag te stellen aan de Provincie Antwerpen om een RUP her op te starten als een intergemeentelijk planningsinitiatief samen met stad Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

AGENDA RC RO, PATRIMONIUM & HUISVESTING

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de agenda van de raadscommissie ruimtelijke ordening, patrimonium & huisvesting, dewelke digitaal (via Teams) plaats zal vinden op 23 maart 2021 om 20.00 uur.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

VERSLAG RC RO, PATRIMONIUM, HUISVESTING

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het verslag van de raadscommissie ruimtelijke ordening, patrimonium & huisvesting, dewelke digitaal (via Teams) heeft plaatsgevonden op 25 februari 2021 om 20.00 uur.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

HUISNUMMERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist een huisnummer toe te kennen in de Henri Engelslei.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

SCHOLENGROEP INVENTO

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist principieel in te gaan op de vraag van de scholengroep Invento tot het opstarten van een project Tiny Forest ® en over te gaan tot de herlocalisatie van de hondenloopzone.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

KAPVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de kapvergunningen volgens advies van de milieudienst goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

STAGEAANVRAAG: DIENST OPENBARE BIBLIOTHEEK

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met een stageaanvraag.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

AFSPRAKENNOTA ADVIESRADEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de afsprakennota voor gemeentelijke adviesraden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

COVID-19 EVENEMENTEN OVERLEG

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag d.d. maandag 1 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

JAARVERSLAG TEJO BRASSCHAAT-SCHOTEN-KALMTHOUT 2020

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het jaarverslag van TEJO Brasschaat - Schoten - Kalmthout 2020.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

VERSLAG VERGADERING DIRECTIECOMITÉ AGBS

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het AGBS van 4 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR AGBS

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van het AGBS van 24 november 2020.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

BESTELBONS

Het college van burgemeester en schepenen heeft de bestelbonnen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

ONDERHOUD VOERTUIGEN < 3,50 TON

Het college van burgemeester en schepenen heeft de lastvoorwaarden uit het bestek in bijlage en de gunningswijze betreffende het onderhoud van voertuigen <3.50 ton goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

VRIJWILLIG ONTSLAG CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het vrijwillig ontslag van een contractueel personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

OPENVERKLARING VT CONTR. STAFMEDEW. SYSTEEMBEHEER

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de openverklaring van een voltijdse, contractuele functie van stafmedewerker systeembeheer(B1-B2-B3).

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

OPENVERKLARING FUNCTIE VAN SCHOONMAAKMEDEWERKER

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de openverklaring van een contractuele functie van schoonmaakmedewerker (E1-E2-E3).

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

OPENVERKLARING EN AANSTELLING ADMIN. MEDEW. FD

Het college van burgemeester en schepenen ging over tot de openverklaring van een voltijdse contractuele betrekking van administratief medewerker en aanstelling vanuit de wervingsreserve van administratief medewerker in de financiële dienst.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

VERGOEDING DRINGEND WERK

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de dringende oproepen voor de periode februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Punt bijlagen/links 202102_bodes_dringende oproep.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

HERNIEUWING GRONDVERGUNNING - 20 JAAR

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de aanvraag voor de hernieuwing grondvergunning voor 20 jaar op de begraafplaats van Schoten, onder voorwaarden in het gemeenschappelijk politiereglement toepasselijk op de begraafplaats, toe te staan.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

PLAATSEN GRAFZERK

Het college van burgemeester en schepenen heeft het plaatsen van een grafzerk goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

PROMOTIE VAN HANDEL, HORECA EN DIENSTEN

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord gegaan om aan de gemeenteraad de goedkeuring te vragen van de samenwerking met lokale handelaars te Schoten, de toetreding tot de daartoe op te richten vzw, de statuten van de vzw en de samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de vzw.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 MAART 2021

BRIEF MET BETREKKING TOT NIEUWE JAARLIJKSE TAX

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de brief ontvangen van kabinet eerste minister d.d. 03.03.2021 met betrekking tot de nieuwe jaarlijkse tax op effectenrekeningen.

 

 

Publicatiedatum: 18/03/2021