Gemeente Schoten

Zitting van 4 FEBRUARI 2021

Van 09:00 tot 10:00 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft de notulen van 28.01.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

LOKALE POLITIE: MANDATEN VORIG DIENSTJAAR (2020)

Het college van burgemeester en schepenen heeft de uitbetaling van facturen en loonstaten zoals opgenomen in voorgelegde overzichtslijst facturen vastgesteld en heeft de uitbetaling van facturen en loonstaten zoals opgenomen in voorgelegde overzichtslijst facturen goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

LOKALE POLITIE: MANDATEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de uitbetaling van facturen en loonstaten zoals opgenomen in voorgelegde overzichtslijst facturen vastgesteld en goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

LOKALE POLITIE: BESTELBONS

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aangevraagde opdrachten voor werken, leveringen en diensten bij wege van een onderhandelingsprocedure gegund en vastgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

LOKALE POLITIE: GOEDKEURING FACTUREN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de voorgelegde facturen goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

AANVULLEND REGLEMENT - EMIEL BLANGENOISSTRAAT

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de inrichting van een mindervalidenparkeerplaats in de Emiel Blangenoisstraat.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

ERFPACHTOVEREENKOMST SINT CORDULAKERK

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan dat de juriste van de gemeente een nieuwe erfpachtovereenkomst voor de Sint Cordulakerk opmaakt.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/2

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de aanbouw gelijkvloerse niveau aan de Kuipersakkerstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/6

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de aanbouw gelijkvloerse niveau aan de Rosveldstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/7

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de tuinberging aan de della Faillelaan in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2020/132

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de meergezinswoning aan de Paalstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020527

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020527 gelegen langs Wilgendaalstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020540

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020540 gelegen langs Hagenlei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020542

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020542 gelegen langs Salvialei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CB2020556

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020556 gelegen langs Melkerijstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020506

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020506 gelegen langs Kromvendreef verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020537

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020537 gelegen langs Marialei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020543

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020543 gelegen langs Kuipersakkerstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020558

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020558 gelegen langs Stanislas Meeuslei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020561

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020561 gelegen langs Nachtegalenlei verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020568

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020568 gelegen langs Hermelijnlaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

DEELNAME ACTIE IGEAN SAMENAANKOOP REGENWATERTONNEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist akkoord te gaan om deel te nemen aan de actie ‘samenaankoop regenwatertonnen’ die werd opgezet door IGEAN.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

KAPVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de kapvergunningen volgens advies van de milieudienst goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

COVID-19 EVENEMENTEN OVERLEG

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag d.d. maandag 25 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

GEMEENTE BRASSCHAAT

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven aan gemeente Brasschaat om 200 stuks nadar te ontlenen.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

BESTELBONS GEMEENTE 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft de voorgelegde bestelbonnen goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Punt bijlagen/links GE_ondertekeningslijst_college_20210204.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

BURGERPARTICIPATIEPLATFORM INTEKENING RAAMCONTRACT

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de intekening voor een raamovereenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

DRUKWERK GEMEENTELIJK INFOMAGAZINE 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft het gunningsvoorstel, opgesteld door de aankoopdienst goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

GELMELENHOF: VOORBEREIDENDE AFBRAAKWERKEN

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de gunning voor voorbereidende afbraakwerken.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

LEIDERSCHAPSTRAJECT 2021 VOOR LEIDINGGEVENDEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring geggeven aan het bestek en de raming voor de opdracht “leiderschapstraject 2021 voor leidinggevenden ”.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

AANVRAAG PENSIOEN VT STATUTAIRE PLOEGBAAS

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de pensioenaanvraag van een statutaire medewerker.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

OPENVERKLARING VT, CONTR. FUNCTIE TEAMCOÖRDINATOR

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de openverklaring van een voltijdse, contractuele functie van teamcoördinator (B1-B3) in de bibliotheek.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

OPENVERKLARING + AANSTELLING DT CONTR. ADM. MEDEW.

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de openverklaring en aanstelling vanuit de bestaande wervingsreserve van een deeltijds contractueel administratief medewerker.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

AFNAME PSYCHOTECHNISCHE TESTEN GEMEENSCHAPSWACHTEN

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met het resultaat van het psychotechnisch onderzoeken van 2 gemeenschapswachten.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

AANSTELLEN SELECTIECOMMISSIE SELECTIEPROCEDURE

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de samenstelling van het selectieteam voor de selectieprocedure van stafmedewerker systeembeheer.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

AFVOERING VAN AMBTSWEGE - VD 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft een afvoering van ambtswege d.d. 04.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

HERNIEUWING COLUMBARIUM - 20 JAAR

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de aanvraag voor de hernieuwing van de concessie columbarium op de begraafplaats van Schoten toe te staan.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

HERNIEUWING GRONDVERGUNNING - 20 JAAR

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de aanvraag voor de hernieuwing van de grondvergunning op de begraafplaats van Schoten toe te staan.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

HERNIEUWING GRONDVERGUNNING - 50 JAAR

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de aanvraag voor de hernieuwing grondvergunning voor 50 jaar op de begraafplaats van Schoten, onder voorwaarden in het gemeenschappelijk politiereglement toepasselijk op de begraafplaats, toe te staan.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

VERLENGING GRONDVERGUNNING

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de aanvraag verlenging grondvergunning voor de duur van 5 jaar voor 2 personen.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

VERLENGING URNENVELD

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de aanvraag voor de verlenging urnenveld voor 15 jaar op de begraafplaats van Schoten, onder voorwaarden in het gemeenschappelijk politiereglement toepasselijk op de begraafplaats, toe te staan.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

PLAATSEN GRAFZERK

Het college van burgemeester en schepenen heeft het plaatsen van een grafzerk goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

PLAATSEN GRAFZERK

Het college van burgemeester en schepenen heeft het plaatsen van en grafzerk goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

PLAATSEN GRAFZERK

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het plaatsen grafzerk.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

GEMEENTELIJK REGLEMENT: SOCIAAL MEDISCHE PREMIE

Het college van burgemeester en schepenen heeft het reglement van de sociaal medische premie voor personen ouder dan 21 jaar met een handicap goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

GEMEENTELIJK REGLEMENT: SOC. PEDAGOGISCHE PREMIE

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met het aangepaste reglement voor de gemeentelijke premie voor personen jonger dan 21 jaar met een handicap.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

GEMEENTELIJK REGLEMENT: VAKANTIEPREMIE

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met het aangepaste reglement voor de vakantiepremie voor personen met een handicap tot en met 21 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING SUBSIDIE ECONOMIE CORONA

Het college van burgemeester en schepenen heeft de subsidie toegekend als ondersteuning en bevordering van de lokale economie n.a.v. COVID-19.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

ANTWOORD SCHRIFTELIJKE VRAAG RAADSLID

Het college van burgemeester en schepen heeft de antwoordbrief op een schriftelijke van vraag van een raadslid goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

ANTWOORD SCHRIFTELIJKE VRAAG RAADSLID

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de mail (d.d. 03.02.2021) met het antwoord op de schriftelijke vraag d.d. 19.01.2021 van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 04 FEBRUARI 2021

VERLOFPLANNING BURGEMEESTER 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de verlofperiodes (2021) van de burgemeester.

 

 

Publicatiedatum: 11/02/2021