Gemeente Schoten

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

Van 09:00 tot 11:00 uur.

 

Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Charlotte Klima, Paul Valkeniers, schepenen.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

Het college van burgemeester en schepenen heeft de notulen van 11.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

LOKALE POLITIE: MANDATEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de uitbetaling van facturen en loonstaten zoals opgenomen in voorgelegde overzichtslijst facturen vastgesteld en goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

LOKALE POLITIE: BESTELBONS

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aangevraagde opdrachten voor werken, leveringen en diensten bij wege van een onderhandelingsprocedure gegund en vastgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

POLITIEZONE SCHOTEN: PARKEERVERBOD

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven aan Politiezone Schoten voor de aanvraag van een parkeerverbod (2).

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE ONTWERP

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan om opdracht te geven aan Igean voor de opmaak van het veiligheidscoördinatie ontwerp voor het project "21DF01 - Hendrick Consciencestraat - vernieuwen voetpaden".

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

VERGUNNING NUTSWERKEN - FLUVIUS KTV

Het college van burgemeester en schepenen heeft FLUVIUS- KTV toelating gegeven voor het uitvoeren van een klantenaansluiting t.h.v. de Kopstraat.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/12

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist het overdekt terras aan de Adriaan Brouwerstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/13

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de uitbreiding van de woning aan de Stanislas Meeuslei in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/15

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning en magazijn aan de Gelmelenstraat in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/16

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning aan de Wezelsebaan in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/17

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning aan de Salvialei in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/18

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de woning aan de Stanislas Meeuslei in het vergunningenregister op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

WEIGERING OPNAME VERGUNNINGENREGISTER - VG2021/14

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de veranda en overdekt terras aan de Pastoor Meeusenlaan in het vergunningenregister niet op te nemen als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

SLUITING OPENBAAR ONDERZOEK - CW2020575

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Kopstraat met ons kenmerk 2020575 voor gesloten verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - CW202150

Het college van burgemeester en schepenen heeft het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het perceel gelegen langs Brechtsebaan met ons kenmerk 202150 voor geopend verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

VERZAKEN STEDENBOUWKUNDIG ATTEST - SA20197

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan om het stedenbouwkundig attest SA20197 gelegen langs Acaciadreef te verzaken.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020461

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020461 gelegen langs Beatrijslaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020557

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020557 gelegen langs Brechtsebaan verleend.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW2020565

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020565 gelegen langs Schotenhofdreef verleend.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - CW202168

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 202168 gelegen langs Jozef Hendrickxstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

VOORWAARDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING - YM2020530

Het college van burgemeester en schepenen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het dossier met ons kenmerk 2020530 gelegen langs Wasserijstraat verleend.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

AKTENAME MELDING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding ingediend voor een perceel gelegen langs van Beethovenlei.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

AKTENAME MELDING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding ingediend voor een perceel gelegen langs Kievitdreef.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

VOORKOOPRECHT

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist niet in te gaan op een voorkooprecht.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

OPENBAAR ONDERZOEK - OMV_2019140653

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

BUURTFIETSENSTALLING

Het college van burgemeester en schepenen heeft de opgestelde standaarddocumenten 'Aanvraagformulier 'fietsstalplaats(en) buurtfietsenstalling' en de 'Overeenkomst - abonnement fietsstalplaats(en) buurtfietsenstalling' goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

KAPVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de kapvergunningen volgens advies van de milieudienst goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

COVID-19 EVENEMENTEN OVERLEG

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag d.d. maandag 8 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

PARTNERS VRIJETIJDSPAS 2021

Het college van burgemeester en schepenen heeft de lijst met partners van de vrijetijdspas voor 2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

PROJECT NEET JONGEREN: EVALUATIE

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven voor de organisatie van een volgende NEET-training in Schoten in het najaar van 2021 en dit in samenwerking met de organisatie Youthstart.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

BESTELBONS GEMEENTE

Het college van burgemeester en schepenen heeft de voorgelegde bestelbonnen goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Punt bijlagen/links GE_ondertekeningslijst_college_20210218.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

KOHIER BELASTING TAKELEN VAN VOERTUIGEN - 2020/01

Het college van burgemeester en schepenen heeft een kohier aangaande de gemeentelijke belasting op takelen van voertuigen, dienstjaar 2020, afgesloten en uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

KOHIER BELASTING INNAME OPENBARE WEG - 2020/02

Het college van burgemeester en schepenen heeft een kohier aangaande de gemeentelijke belasting op inname openbare weg, dienstjaar 2020, afgesloten en uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

KOHIER BELASTING ADMIN. STUKKEN TD - 2020/2

Het college van burgemeester en schepenen heeft een kohier aangaande de gemeentelijke belasting op administratieve stukken technische dienst, dienstjaar 2020, afgesloten en uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

KOHIER BELASTING PARKEREN BLAUWE ZONE - 2020/03

Het college van burgemeester en schepenen heeft een kohier aangaande de gemeentelijke belasting op parkeren blauwe zone, dienstjaar 2020, afgesloten en uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

KOHIER BELASTING BOUWTAKS - 2020/03

Het college van burgemeester en schepenen heeft een kohier aangaande de gemeentelijke belasting op bouwtaks, dienstjaar 2020, afgesloten en uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

KOHIER BELASTING OMGEVINGSVERGUNNING - 2020/03

Het college van burgemeester en schepenen heeft een kohier aangaande de gemeentelijke belasting op omgevingsvergunningen, dienstjaar 2020, afgesloten en uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

42 SENIORENFLATS: ALARMINSTALLATIE

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring verleend aan de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende een alarminstallatie.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

LEVEREN EN PLAATSEN VAN DAKISOLATIE TYPE OMGEKEERD

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven aan deze lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst van uit te nodigen inschrijvers voor het leveren en plaatsen van dakisolatie omgekeerd type.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

VRIJWILLIG ONTSLAG HT CONTR. ADMIN. MEDEWERKER

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van het vrijwillig ontslag van een contractueel personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

AFVOERING VAN AMBTSWEGE - VD 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft een afvoering van ambtswege d.d. 18.02.2021 goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 18 FEBRUARI 2021

VERSLAG RAADSCOMMISSIE SAMENLEVEN

Het college van burgemeester en schepen heeft akte genomen van het verslag van de digitale raadscommissie samenleven d.d. 2 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021